Soạn bài Tôi đi học – Thanh Tịnh

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Tâm trạng hồi hộp, cảm giác bỡ ngỡ của nhân vật “tôi” ở buổi tựu trường đầu tiên trong đời. b. Nghệ thuật Cốt truyện, nhân vật, sự kiện trong đoạn trích Tôi đi học. Nghệ thuật miêu tả tâm lí trẻ nhỏ ở tuổi đến trường … Đọc tiếpSoạn bài Tôi đi học – Thanh Tịnh

Bài 1: Cấp độ khái quát nghĩa của từ

1. Từ ngữ nghĩa rộng, từ ngữ nghĩa hẹp Quan sát sơ đồ dưới đây và trả lời câu hỏi a. Nghĩa của từ động vật rộng hơn hay hẹp hơn nghĩa của các từ thú, chim, cá? Vì sao? b. Nghĩa của từ thú rộng hơn hay hẹp hơn nghĩa của các từ voi, hươu? Nghĩa của từ chim rộng hơn hay hẹp hơn … Đọc tiếpBài 1: Cấp độ khái quát nghĩa của từ

Soạn bài Cấp độ khái quát nghĩa của từ

1. Tóm tắt nội dung bài học Một từ có ngữ có thể rộng hơn hoặc hẹp hơn nghĩa của từ khác Một từ ngữ được coi là có nghĩa rộng khi phạm vi nghĩa của từ ngữ đó bao hàm phạm vi nghĩa của một số từ ngữ khác và ngược lại: một từ … Đọc tiếpSoạn bài Cấp độ khái quát nghĩa của từ

Bài 1: Tính thống nhất về chủ đề của văn bản

Ví dụ Đề: Sau đây là một số câu lấy từ hai đoạn văn khác nhau được cố tình sắp xếp một cách lộn xộn. Hãy sắp xếp lại thành hai đoạn văn bảo đảm tính thống nhất và chủ đề. a. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm b. Có khi được … Đọc tiếpBài 1: Tính thống nhất về chủ đề của văn bản

Soạn bài Tính thống nhất về chủ đề của văn bản

1. Tóm tắt nội dung bài học Chủ đề và đối tượng là vấn đề chính mà văn bản biểu đạt Văn bản có tính thống nhất khi: chủ đề xác định, không rời hay lạc sang chủ đề khác Cách viết một văn bản mạch lạc, thống nhất 2. Hướng dẫn luyện tập Câu … Đọc tiếpSoạn bài Tính thống nhất về chủ đề của văn bản