Soạn bài Liên kết trong văn bản

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Tính liên kết của văn bản Liên kết là gì? Tác dụng của tính liên kết trong văn bản? b. Phương tiện liên kết trong văn bản Cách thức liên kết trong văn bản? 2. Hướng dẫn đọc – hiểu văn bản a) Tính liên kết của … Đọc tiếpSoạn bài Liên kết trong văn bản

Bài 1: Liên kết trong văn bản

Tóm tắt bài 1.Tính liên kết của văn bản Liên kết là một trong những tính chất quan trọng nhất của văn bản. Muốn cho đoạn văn có thể hiểu được thì các câu trong đoạn văn phải có sự liên kết. 2. Phương tiện liên kết trong văn bản Điều kiện để một văn … Đọc tiếpBài 1: Liên kết trong văn bản

Soạn bài Mẹ tôi – Ét-môn-đô đơ A-mi-xi

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung  “Mẹ tôi” là bài ca tuyệt đẹp, ca ngợi vẻ đẹp cao cả, giàu đức hi sinh của người mẹ, vẻ đẹp mẫu mực của người cha và cho ta bài học sâu sắc về đạo làm con. b. Nghệ thuật Lồng trong câu chuyện … Đọc tiếpSoạn bài Mẹ tôi – Ét-môn-đô đơ A-mi-xi

Soạn bài Cổng trường mở ra

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Văn bản thể hiện tấm lòng, tình cảm của người mẹ đối với con, đồng thời nêu lên vai trò to lớn của nhà trường đối với mỗi con người. b. Nghệ thuật Lựa chọn hình thức tự bạch như những dòng nhật ký của … Đọc tiếpSoạn bài Cổng trường mở ra