Soạn bài Bác sĩ sói – Tiếng Việt lớp 2…

Bác sĩ sói – Soạn bài Bác sĩ sói. Câu hỏi 1: Từ ngữ nào tả sự thèm thuồng của Sói khi thấy Ngựa?Câu hỏi 2: Sói làm gì đế lừa Ngựa?Câu hỏi 3. Ngựa đã bình tĩnh giả đau như thế nào?Câu hỏi 4. Tả lại cảnh Sói bị Ngựa đá.Câu hỏi 5: Chọn … Đọc tiếpSoạn bài Bác sĩ sói – Tiếng Việt lớp 2…

Chính tả Bác sĩ sói, Câu 1. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:Câu 2. Điền vào chỗ trống các từ chứa tiếng:…

Bác sĩ sói – Chính tả Bác sĩ sói. Câu 1. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:Câu 2. Điền vào chỗ trống các từ chứa tiếng: Câu 1. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống: a) (lối, nối) -> nối liền, lối đi. (lửa, nửa) -> ngọn lửa, một nửa. … Đọc tiếpChính tả Bác sĩ sói, Câu 1. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:Câu 2. Điền vào chỗ trống các từ chứa tiếng:…