Chính tả chuyện cổ tích về loài người, Câu 1. Nghe – viết: Chuyện cổ tích về loài người.Câu 2.a) Điền vào chỗ trống r, d hay gi?b)Đặt …

Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa – Chính tả chuyện cổ tích về loài người. Câu 1. Nghe – viết: Chuyện cổ tích về loài người.Câu 2.a) Điền vào chỗ trống r, d hay gi?b)Đặt trên các chữ in nghiêng dấu hỏi hay dấu ngã?Câu 3.Chọn các tiếng thích hợp để hoàn chỉnh bài … Đọc tiếpChính tả chuyện cổ tích về loài người, Câu 1. Nghe – viết: Chuyện cổ tích về loài người.Câu 2.a) Điền vào chỗ trống r, d hay gi?b)Đặt …

Soạn bài anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa – Tiếng Việt lớp 4…

Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa – Soạn bài anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa. Câu 1. Em hiểu “nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc” là gì?Câu 3. Nêu những đóng góp của ông Trần Đại Nghĩa cho sự nghiệp xây dựng Tổ quốc.Câu 4. Nhà nước đánh giá cao … Đọc tiếpSoạn bài anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa – Tiếng Việt lớp 4…

Kể chuyện em được chứng kiến hoặc tham gia, Đề bài: Kể chuyện về một người có khả năng hoặc có sức khỏe đặc biệt mà em biết….

Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa – Kể chuyện em được chứng kiến hoặc tham gia. Đề bài: Kể chuyện về một người có khả năng hoặc có sức khỏe đặc biệt mà em biết. Đề bài: Kể chuyện về một người có khả năng hoặc có sức khỏe đặc biệt mà em biết. … Đọc tiếpKể chuyện em được chứng kiến hoặc tham gia, Đề bài: Kể chuyện về một người có khả năng hoặc có sức khỏe đặc biệt mà em biết….

Luyện từ và câu: Câu kể Ai thế nào?, Câu 1. Đọc đoạn văn đã cho. Câu 2. Tìm các từ ngữ chỉ đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của…

Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa – Luyện từ và câu: Câu kể Ai thế nào?. Câu 1. Đọc đoạn văn đã cho. Câu 2. Tìm các từ ngữ chỉ đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của sự vật trong các câu ở trong đoạn văn trên. Đó chính là các từ (có … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Câu kể Ai thế nào?, Câu 1. Đọc đoạn văn đã cho. Câu 2. Tìm các từ ngữ chỉ đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của…

Đọc bài “Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa” rồi trả lời các câu hỏi sau, Phạm Quang Lễ sinh năm 1913, quê ở tỉnh Vĩnh Long. Sau khi…

Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa – Đọc bài “Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa” rồi trả lời các câu hỏi sau. Phạm Quang Lễ sinh năm 1913, quê ở tỉnh Vĩnh Long. Sau khi đỗ Tú tài (THPT) năm 1935, ông sang Pháp học đại học và trở thành kĩ sư. Đọc … Đọc tiếpĐọc bài “Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa” rồi trả lời các câu hỏi sau, Phạm Quang Lễ sinh năm 1913, quê ở tỉnh Vĩnh Long. Sau khi…