Soạn bài Ăng-co Vát – Tiếng Việt lớp 4…

Ăng-co Vát – Soạn bài Ăng-co Vát. Câu 1.Ăng-co Vát được xây dựng ở đâu và từ bao giờ?Câu 2. Khu đền chính đồ sộ như thế nào?Câu 3. Khu đền chính được xây dựng kì công như thế nào?Câu 4. Phong cảnh khu đền vào lúc hoàng hôn có gì đẹp? Câu 1. Ăng-co … Đọc tiếpSoạn bài Ăng-co Vát – Tiếng Việt lớp 4…

Chính tả Nghe lời chim nói, Câu 1. Nghe – viết: Nghe lời chim nói Câu 2. – Tìm 3 trường hợp chỉ viết với l không viết với n: lời lẽ,…

Ăng-co Vát – Chính tả Nghe lời chim nói. Câu 1. Nghe – viết: Nghe lời chim nói Câu 2. – Tìm 3 trường hợp chỉ viết với l không viết với n: lời lẽ, lẳng lặng, lung linh.Câu 3. Chọn các tiếng cho trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh đoạn văn Câu 1. Nghe … Đọc tiếpChính tả Nghe lời chim nói, Câu 1. Nghe – viết: Nghe lời chim nói Câu 2. – Tìm 3 trường hợp chỉ viết với l không viết với n: lời lẽ,…

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia ( trang 127 tiếng việt 4 tập 2), Đề bài: Kể chuyện về một cuộc du lịch hoặc cắm trại mà em đã…

Ăng-co Vát – Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia ( trang 127 tiếng việt 4 tập 2). Đề bài: Kể chuyện về một cuộc du lịch hoặc cắm trại mà em đã tham gia.Đầu tháng 6 vừa qua, các trường trung học cơ sở và tiểu học xã em tổ chức một cuộc … Đọc tiếpKể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia ( trang 127 tiếng việt 4 tập 2), Đề bài: Kể chuyện về một cuộc du lịch hoặc cắm trại mà em đã…

Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ cho câu, Câu 1. Đọc các cặp câu và cho biết chúng có gì khác nhau?Câu 2. Đặt câu hỏi cho các phần in nghiêng…

Ăng-co Vát – Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ cho câu. Câu 1. Đọc các cặp câu và cho biết chúng có gì khác nhau?Câu 2. Đặt câu hỏi cho các phần in nghiêng ở câu b.Câu 3. Mỗi phần in nghiêng bổ sung cho câu b ý nghĩa gì?II. LUYỆN TẬP.Câu 1. Tìm … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Thêm trạng ngữ cho câu, Câu 1. Đọc các cặp câu và cho biết chúng có gì khác nhau?Câu 2. Đặt câu hỏi cho các phần in nghiêng…