Kể chuyện: Ai có lỗi?, Dựa vào các tranh sau, kể lại từng đoạn câu chuyện Ai có lỗi ?…

Ai có lỗi? – Kể chuyện: Ai có lỗi?. Dựa vào các tranh sau, kể lại từng đoạn câu chuyện Ai có lỗi ? Kể chuyện: Ai có lỗi? Dựa vào các tranh sau, kể lại từng đoạn câu chuyện Ai có lỗi ? Trả lời: 1. Bức tranh 1: Tôi đang nắn nót viết … Đọc tiếpKể chuyện: Ai có lỗi?, Dựa vào các tranh sau, kể lại từng đoạn câu chuyện Ai có lỗi ?…

Chính tả: Ai có lỗi?, Tìm tên riêng trong bài chính tả. Tên riêng đó được viết như thế nào ?…

Ai có lỗi? – Chính tả: Ai có lỗi?. Tìm tên riêng trong bài chính tả. Tên riêng đó được viết như thế nào ? Chính tả: Ai có lỗi? Câu 1: Tìm tên riêng trong bài chính tả. Tên riêng đó được viết như thế nào ? Trả lời: Tên riêng là: Cô-rét-ti Tên riêng … Đọc tiếpChính tả: Ai có lỗi?, Tìm tên riêng trong bài chính tả. Tên riêng đó được viết như thế nào ?…