Bài 3: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

1. Tìm hiểu chung

a. Tác phẩm

 • Văn bản này được trích trong tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em, họp tại trụ sở Liên hợp quốc ở Niu – ooc, ngày 30/9/1990.

b. Thể loại:

 • Văn bản nhật dụng. Nghị luận chính trị – xã hội.

c. Bố cục

Có thể chia làm 3 phần:

 • Phần 1: Sự thách thức. Những thảm họa bất hạnh đối với trẻ em trên thế giới.
 • Phần 2: Cơ hội. Những thuận lợi để cải thiện tình hình, đảm bảo quyền lợi của trẻ em.
 • Phần 3: Nhiệm vụ. Những đề xuất đảm bảo cho trẻ em được bảo vệ, chăm sóc và phát triển.

d. Thể loại

 • Văn bản nhật dụng: Nghị luận chính trị, xã hội.

2. Đọc hiểu văn bản

a. Những hiểm họa cho trẻ em trên thế giới

 • Bị trở thành chiến tranh và bạo lực, nạn phân biệt chủng tộc,…
 • Chịu đựng những thảm họa của đói nghèo, vô gia cư, dịch bệnh, mù chữ, môi trường xuống cấp, chịu tác động nặng nề của nợ nước ngoài.
 • Mỗi ngày có tới 40.000 trẻ em chết do suy dinh dưỡng và bệnh tật.
 • Mục đích và nhiệm vụ của Hội nghị là:
  • Cam kết và ra lời kêu gọi với toàn nhân loại: “Hãy bảo đảm cho tất cả trẻ em một tương lai tốt đẹ hơn“.
  • Khẳng định trẻ em có quyền được sống, được bảo bệ và phát triển trong hòa bình, hạnh phúc.

⇒ Mở đầu nêu vấn đề ngắn gọn, rõ ràng, có tính chất khẳng định. Sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng quốc tế. Thực trạng hiểm họa được nêu ngắn gọn nhưng khá đầy đủ, cụ thể các nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của con người nhất là quyền được sống của trẻ em.

b. Cơ hội

 • Liên kết chặt chẽ giữa các quốc gia để cùng nhau giải quyết vấn đề sẽ tạo ra sức mạnh toàn diện và tổng hợp của cộng đồng.
 • Sự hợp tác và đoàn kết quốc tế đã có khả năng đạt được những kết quả cụ thể trên nhiều lĩnh vực: Kinh tế, môi trời, ngăn không để cho tử vong, tần tật lan rộng,…
 • Công ước về quyền trẻ em khẳng định về mặt phát lý, tạo thêm cơ hội mới để quyền và phúc lợi của trẻ em được thực sự tôn trọng.
 • Cải thiện các bầu chính trị thế giới: giải trừ quân bị, một số tài nguyên to lớn được chuyển sang phục vụ mục đích phi quân sự, trong đó có tăng cường phúc lợi trẻ em.
 • Cần hơn nữa sự quan tâm của Đảng và nhà nước.

⇒ Tất cả đó là những cơ hội mang tính khả quan đảm bảo cho Công ước thực hiện.

c. Nhiệm vụ

 • Quan tâm đến đời sống vật chất dinh dưỡng cho trẻm ngăn ngừa được các nguyên nhân dẫn đến tử vong.
 • Vai trò của người phụ nữ cần được tăng cường, trai gái bình đẳng.
 • Củng cố gia đình, xây dựng nhà trường xã hội khuyến khích trẻ em tham gia sinh hoạt văn hóa.

⇒ Lời văn dứt khoát, mạnh lạc và rõ ràng, văn bản nêu lên nhận thức đúng đắn và hành động phải làm vì quyền sống, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em.

3. Tổng kết

a. Nội dung

 • Bảo vệ quyền lơi, chăm lo đến sự phát triển cảu trẻ em là một trong những vấn đề quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa toàn câu.
 • Bản Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em ngày 30/9/1990 đã khẳng định điều ấy và cam kết thực hiện những nhiệm vụ có tính toàn diện vì sự sống còn, pháp triển của trẻ em, vì tương lai của toàn nhân loại.

b. Nghệ thuật

 • Bài viết của Mác-két đã đề cập vấn đề cấp thiết nói trên với sức thuyết phục cao vởi lập luận chặt chẽ, chứng cứ phong phú, xác thực, cụ thể.

Viết một bình luận