Bài 1: Phong cách Hồ Chí Minh – Lê Anh Trà

ví dụ:

Đề: Theo em, phong cách Hồ Chí Minh có phải là một văn bản thuyết minh không?

 

Gợi ý làm bài

1. Mở bài

 • Phong cách Hồ Chí Minh vận dụng nhiều phương thức biểu đạt và trong đó phương thức thuyết minh là phương thức chính trong tác phẩm này.
 • Nêu tóm tắt nội dung chính của bài.

2. Thân bài

a. Đối tượng thuyết minh là: Phong cách của Bác Hồ. Vẻ đẹp phong cachs của Bác được trình bày trên hai phương diện.

 • Bác luôn tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại để tạo nên một nhân cách, một lối sống rất dân tộc Việt Nam, rất phương đông nhưng cũng rất hiện đại.
 • Lối sống của Bác giản dị, thanh cao, tiêu biểu cho nét đẹp trong lối sống dân tộc Việt Nam.

b. Phong cách của Bác được trình bày, giới thiệu một cách chính xác, khách quan qua những dẫn chứng sinh động, cụ thể và xác thực.

c. Bài viết đã sử dụng phương pháp của văn bản thuyết minh như:

 • Phương pháp phân tích các khía cạnh, các phương diện, các biểu hiện của vẻ đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa và lối sống.
 • Phương pháp liệt kê những nơi Bác đã đi qua như Châu Phi, Châu Á, Châu Mĩ, Châu Âu,… những ngôn ngữ Bác nói rất thành thạo như tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Nga,…
 • Phương pháp so sánh lối sống giản dị của Bác với các bậc hiền triết như Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm.

d. Bài viết sử dụng các yếu tố nghệ thuật như:

 • Kể chuyện, bình luận, nghệ thuật đối lập.
 • Cách viết văn có cảm xúc.
 • Những tri thức xác thực, khách quan về phong cách Hồ Chí Minh.

3. Kết bài

 • Bài viết làm cho chúng ta tự hòa, kính yêu Bác, khơi dạy cho mỗi chúng ta ý nguyện học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương của Bác.

Viết một bình luận