Soạn bài Nói quá

1. Tóm tắt nội dung bài học

2. Hướng dẫn luyện tập

Câu 1:Tìm biện pháp nói quá và giải thích ý nghĩa của chúng trong các ví dụ sau:

Câu a.

Bàn tay ta làm nên tất cả

Có sức người sỏi đá cũng thành cơm

(Hoàng Trung Thông, Bài ca vỡ đất)

Câu b. Anh cứ yên tâm, vết thương chỉ sướt da thôi. Từ giờ đến sáng em có thể đi lên đến tận trời được.

(Nguyễn Minh Châu, Mảnh trăng cuối rừng)

Câu c

… Cái cụ bá thét ra lửa ấy lại xử nhũn mời hắn vào nhà xơi nước

(Nam Cao, Chí Phèo)

Câu 2: Điền các thành ngữ sau đây vào chỗ trống /…/ để tạo biện pháp tu từ nói quá: bầm gan tím ruột, chó ăn đá gà ăn sỏi, nở từng khúc ruột, ruột để ngoài da, vắt chân lên cổ

Câu a

Ở nơi /…/ thế này, cỏ không mọc nổi nữa là trồng rau, trồng cà.

Câu b

Nhìn thấy tội ác của giặc, ai ai cũng /…/

Câu c

Cô Nam tính tình xởi lởi,/…/

Câu d

Lời khen của cô giáo làm cho nó /…/

Câu e

Bọn giặc hoảng hồn /…/ mà chạy

Câu 3: Đặt câu với các thành ngữ dùng biện pháp nói quá sau đây: nghiêng nước nghiêng thành, dời non lấp biển, lấp biển vá trời, mình đồng da sắt, nghĩ nát óc

Câu 4: Tìm năm thành ngữ so sánh có dùng biện pháp nói quá

Mẫu: ngáy như sấm

Câu 5: Viết một đoạn văn hoặc làm một bài thơ có dùng biện pháp nói quá

Câu 6: (Thảo luận ở tổ hoặc ở lớp) Phân biệt biện pháp tu từ nói quá với nói khoác.