Bài 8: Chương trình địa phương phần tiếng Việt

Ví dụ

Đề: Sưu tầm những câu chuyện về từ ngữ địa phương

Gợi ý làm bài

  • Các em có thể sưu tầm những câu chuyện về từ ngữ địa phương, dưới đây là một gợi ý:

Có một người sinh tại Nghệ An, học hành đỗ đạt. Có công việc và sống tại Hà Nội. Lâu ngày về thăm quê và đưa bố ra Hà Nội chơi. Trước khi đi, vì sợ bạn bè ngoài đó không hiểu tiếng hay vì lí do nào đó mà dặn bố:

– Ra đó khi bố muốn nói  thì phải nói là kia.

– Muốn nói  thì phải nói là đâu.

– Bố nhớ đấy.

Ra đến nơi, vì vừa làm việc vừa tranh thủ cho bố dạo cho biết Hà Nội nên người con để bố ngổi trên một mô đất. Mãi làm việc, nhiều giờ sau người con mới đến đón bố. Bố bảo:

– Con đi để bố ngồi trên cái đâu đất, ngồi lâu quá nên giờ bố kia hết cả chấn!!!