Bài 30: Tổng kết phần văn

STT Văn bản Tác giả Thể loại Giá trị nội dung chủ yếu 1 Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác Phan Bội Châu Thất ngôn bát cú Đường luật. Phong thái ung dung và khí phách kiên cường của nhà chí sĩ Phan Bội Châu. 2 Đập đá ở Côn Lôn Phan Châu Trinh Thất ngôn bát cú Đường luật. Khắc hoạ hình tượng người anh hùng cứu nước ngang tàng, khí phách. 3 Muốn làm thằng Cuội Tản Đà Thất ngôn bát cú Đường luật. Thể hiện tâm sự bất hoà của tác giả trước thực tại tầm thường, xấu xa. 4 Hai chữ nước nhà Trần Tuần Khải Song thất lục bát Thể hiện nổi bật tình cảm mãnh liệt đối với nước nhà. 5 Nhớ rừng Thế Lữ Thơ tự do Thể hiện sự chán ghét thực tại, niềm khao khát tự do, lòng yêu nước thầm kín. 6 Ông đồ Vũ Đình Liên Thơ năm chữ Thể hiện sâu sắc tình cảnh đáng thương của ông đồ và nỗi tiếc nhớ cảnh cũ người xưa của tác giả. 7 Quê hương Giang Nam Thơ tám chữ Khắc hoạ hình ảnh tươi sáng, khoẻ khoắn, đầy sức sống của quê hương. 8 Khi con tu hú Tố Hữu Thơ lục bát Thể hiện khát khao tự do của người chiến sĩ trong hoàn cảnh tù đày. 9 Tức cảnh Pác Bó Hồ Chí Minh Thơ thất ngôn tứ tuyệt Nói lên tinh thần lạc quan, phong thái ung dung tự tại của Bác. 10 Ngắm trăng (Vọng Nguyệt) Hồ Chí Minh Thơ thất ngôn tứ tuyệt Thể hiện tình yêu thiên nhiên và phong thái ung dung của Bác. 11 Đi đường (Tẩu lộ) Hồ Chí Minh Thơ thất ngôn tứ tuyệt Hàm súc, gợi ra tính biểu tượng về đường đời. 12 Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu) Lí Công Uẩn Nghị luận trung đại Thể hiện khát vọng của nhân dân về một đất nước độc lập, thống nhất, phản ánh ý chí tự cường của dân tộc. 13 Hịch tướng sĩ (Du chư tì tướng sĩ hịch văn) Trần Quốc Tuấn Nghị luận trung đại Phản ánh tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc ta thể hiện qua lòng căm thù giắc và ý chí quyết thắng kẻ thù. 14 Nước Đại Việt (trích Bình Ngô đại cáo) Nguyễn Trãi Nghị luận trung đại Văn bản có ý nghĩa như một bản tuyên bố chủ quyền, tuyên ngôn độc lập. 15 Bàn luận về phép học (Luận học pháp) La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp. Nghị luận trung đại Bài văn nêu rõ mục đích, phương pháp học để trở thành người có ích. 16 Thuế máu(trích Bản án chế độ thực dân Pháp) Nguyễn Ái Quốc Chính luận Bài văn vạch trần tội ác của thực dân Pháp bằng giọng văn đanh thép, mỉa mai.