Soạn bài Ôn tập phần văn học

1. Tóm tắt nội dung bài học Phần văn học Việt Nam gồm những tác phẩm văn học hiện đại từ Cách mạng tháng tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX thuộc các thể loại truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch và văn nhật dụng. Về truyện ngắn và tiểu thuyết: Nắm vững những kiến … Đọc tiếpSoạn bài Ôn tập phần văn học

Soạn bài Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

1. Tóm tắt nội dung bài học Tổng kết về nguồn gốc, lịch sử phát triển của tiếng Việt và đặc điểm loại hình ngôn ngữ đơn lập. Tổng kết về phong cách ngôn ngữ (PCNN) đơn lập. Bao gồm: Tên các phong cách ngôn ngữ. Thể loại văn bản tiêu biểu và đặc trưng … Đọc tiếpSoạn bài Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

Soạn bài Giá trị văn học và tiếp nhận văn học

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Giá trị văn học Khái niệm Giá trị nhận thức. Giá trị giáo dục. Giá trị thẩm mĩ. Mối quan hệ giữa các giá trị của văn học. b. Tiếp nhận văn học (TNVH) Tiếp nhận trong đời sống văn học Tính chất tiếp nhận văn học. … Đọc tiếpSoạn bài Giá trị văn học và tiếp nhận văn học

Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

Tóm tắt bài 1. Tổng kết về nguồn gốc, lịch sử phát triển của tiếng Việt và đặc điểm của loại hình ngôn ngữ đơn lập. Nguồn gốc và lịch sử phát triển Đặc điểm của loại hình ngôn ngữ đơn lập a. Nguồn gốc: tiêng Việt thuộc: Họ: ngôn ngữ Nam Á Dòng: Môn – … Đọc tiếpTổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

Giá trị văn học và tiếp nhận văn học

Tóm tắt bài 1. Giá trị văn học a. Khái quát chung Giá trị văn học là sản phẩm kết tinh từ quá trình văn học, đáp ứng  những nhu cầu khác nhau của cuộc sống con người, tác động sâu sắc tới con người và cuộc sống. Những giá trị cơ bản: Giá trị … Đọc tiếpGiá trị văn học và tiếp nhận văn học

Soạn bài Ôn tập phần làm văn

1. Tóm tắt nội dung bài học Thống kê các kiểu loại đã học trong chương trình Ngữ văn THPT và cho biết yêu cầu cơ bản của các kiểu loại đó. Các công việc cần thực hiện để viết một văn bản. Đề tài và các lập luận cơ bản trong văn Nghị luận. … Đọc tiếpSoạn bài Ôn tập phần làm văn

Soạn bài Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

1. Tóm tắt nội dung bài học Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ Khái niệm Quá trình tạo lâp Quá trình tạo lập văn bản do người nói hay người viết thực hiện. Quá trình lĩnh hội văn bản do người nghe hay người đọc thực hiện. Các dạng thức của hoạt động giao … Đọc tiếpSoạn bài Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Tóm tắt bài Hệ thống hóa kiến thức 1. Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ Giao tiếp là hoạt động trao đổi thông tin của con người, được tiến hành chủ yếu bằng phương tiện ngôn ngữ, nhằm thực hiện những mục đích về nhận thức, tình cảm, hành động. Hoạt động giao tiếp … Đọc tiếpTổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ