Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội

1. Hướng dẫn chung

a. Hình thức

 • Kết cấu 3 phần:
  • Mở bài: Dẫn dắt nêu vấn đề
  • Thân bài: Làm rõ nội dung cần nghị luận
  • Kết bài: Rút ra bài học nhận thức và liên hệ bản thân
 • Mộ số thao tác lập luận cần vận dụng vào bài viết
  • Thao tác lập luận phân tích
  • Thao tác lập luận so sánh
  • Thao tác lập luận bác bỏ

2. Gợi ý một số đề bài

Đề 1: Anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ của mình về “bệnh vô cảm” trong xã hội hiện nay.

Đề 2: Anh (chị) hãy trình bày về “bệnh thành tích” – một “căn bệnh” gây tác hại không nhỏ đối với sự phát triển của xã hội hiện nay.

Câu 3: Hãy phân tích tác hại của thái độ thiếu trung thực trong thi cử. Theo anh (chị), làm thế nào để khắc phục thái độ đó?

Câu 4: Hãy viết bài tham gia cuộc vận động tìm giải pháp đảm bảo an toàn giao thông.

Câu 5: Theo anh (chị), làm thế nào để môi trường sống của chúng ta nghày càng xanh, sạch, đẹp?

3. Gợi ý cách làm bài

 • Dựa vào đề bài cần tiến hành một số các công việc sau:
  • Xác định vấn đề và yêu cầu cần nghị luận
  • Thu thập tư liệu
  • Xác định hệ thống luận điểm, luận cứ và cố gắng áp dụng các thao tác lập luận phân tích, so sánh, bác bỏ mới học
  • Lập dàn ý và viết theo dàn ý.