Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Yêu cầu Người phỏng vấn Chuẩn bị phỏng vấn
 • Hệ thống câu hỏi phải ngắn gọn, rõ ràng; phù hợp với đối tượng và mục đích phỏng vấn; làm rõ chủ đề, liên kết với nhau và được sắp xếp theo một trình tự hợp lí.
 • Mặt khác, để có thu nhập được nhiều nhất những thông tin mong muốn, cần tránh những câu hỏi mà người trả lời chỉ cần đáp: không /có. đúng /sai.
Tiến hành phỏng vấn
 • Không phải lúc nào người phỏng vấn cũng chỉ được nêu ra những câu hỏi đã được chuẩn bị sẵn. Ngược lại, trong quá trình hỏi-đáp, người phỏng vấn còn cần lắng nghe người đáp để đưa ra thêm những câu hỏi nhằm:
  • Làm cho câu chuyện liên tục, không rời rạc, gián đoạn
  • Khéo léo lái người trả lời phỏng vấn trở lại chủ đề phỏng vấn nếu thấy có dấu hiệu “lạc đề”
  • Gợi mở, khiến người trả lời phỏng vấn có thể nêu ý kiến được rõ ràng hơn.
 • Cuộc phỏng vấn nên được diễn ra trong không khí chân tình, tự nhiên. Người phỏng vấn không chỉ cần lịch thiệp, nhã nhặn, biết lắng nghe, đồng cảm với người cùng nói chuyện mà còn cần tỏ ra tôn trọng ý kiến của họ bằng cách chăm chú ghi chép và cố tránh chạm những chỗ có thể làm cho người phỏng vấn không vui
 • Trước khi kết thúc, người phỏng vấn không nên quên cảm ơn người trả lời phỏng vấn đã dành công sức, thời gian cho buổi trò chuyện
Đánh giá, trình bày kết quả phỏng vấn
 • Kết quả phỏng vấn phải được trình bày trung thực (người phỏng vấn không được tự ý sửa chữa những câu trả lời phỏng vấn)
 • Bài phỏng vấn phải được trình bày rõ ràng, trong sáng và hấp dẫn (có thể thêm những lời miêu tả hoặc kể chuyện ngắn gọn, nếu cần)