Viết bài làm văn số 2: Văn tự sự

1. Hướng dẫn chung

 • Ôn lại đặc điểm chung của phương thức tự sự đã được học ở THCS
 • Tự sự là phương thức trình bày một chuỗi các sự việc. Tự sự giúp người kể giải thích sự việc, tìm hiểu con người, nêu vấn đề và bày tỏ thái độ khen, chê.
 • Ôn lại những kiến thức đã học: lập dàn ý; chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu; kết hợp các yếu tố miêu tả và biểu cảm trong bài văn nghị luận
  • Lập dàn ý:
   • Lập dàn ý cho bài văn tự sự là nêu rõ nội dung chính cho câu chuyện mà mình sẽ viết, sẽ kể
   • Dàn ý chung:
    • Mở bài: Giới thiệu câu chuyện
    • Thân bài: Những sự việc, chi tiết chính theo diễn biến câu chuyện
    • Kết bài: Kết thúc câu chuyện
   • Muốn lập dàn ý cần dự kiến đề tài, xác định các nhân vật, chọn và sắp xếp các sự việc, chi tiết tiêu biểu một cách hợp lí.
  • Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu
   • Sự việc, chi tiết tiêu biểu có tác dụng dẫn dắt câu chuyện, tô đậm tính cách nhân vật và tập trung thể hiện chủ đề của câu chuyện.
  • Kết hợp các yếu tố miêu tả và biểu cảm trong bài văn nghị luận
   • Miêu tả và biểu cảm là hai yếu tố quan trọng trong văn tự sư. Nhờ những yếu tố đó mà câu chuyện trở nên sinh động, hấp dẫn và có sức truyền cảm mạnh mẽ
   • Muốn miêu tả và biểu cảm thành công, người viết cần phải quan tâm, tìm hiểu cuộc sống, con người và bản thân, đồng thời chú ý quan sát, liên tưởng, tưởng tượng và lắng nghe những lay động mà sự vật, sự việc khách quan gieo và trong tâm trí của mình

2. Gợi ý đề bài

Đề 1: Kể lại một câu chuyện cổ tích hoặc một truyện ngắn mà anh (chị) yêu thích (Ví dụ: Sọ Dừa, Bến Quê, Những Ngôi sao xa xôi…)

Đề 2: Hãy trưởng tượng mình là Xi-mông, kể lại chuyện Bố của Xi – mông.

Đề 3: Sau khi tự tử ở giếng Loa Thành, xuống thủy cung, Trọng Thủy đã tìm gặp lại Mị Châu. Hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện đó.

Đề 4: Kể lại một kỉ niệm sâu sắc của anh (chị) về tình cảm gia đình hoặc tình bạn, tình thầy trò theo ngôi kể thứ nhất.

3. Gợi ý cách làm bài

 • Suy nghĩ kĩ về đề tài phải viết, sao cho câu chuyện nêu được một vấn đề có ý nghĩa sâu sắc
 • Khi chọn đề tài cần hình dung câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào để xây dựng cốt truyện: các nhân vật, sự việc, chi tiết, thứ tự các sự việc và chi tiết…
 • Lập dàn ý cho bố cục theo ba phần:
  • Mở bài
  • Thân bài
  • kết bài
 • Chú ý:
  • Kết hợp các yếu tố miêu tả và biểu cảm để làm cho câu chuyện sinh động, hấp dẫn.
  • Các lỗi chính tả, cách dùng từ, đặt dấu câu, hình thức trình bày….