Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ X đến hết thế kỉ XIX

Giai đoạn văn học

Nội dung

Nghệ thuật

Sự kiện văn học, tác giả, tác phẩm

Từ TK.X đến hết TK.XIV Chủ nghĩa yêu nước với âm hưởng hào hùng
 • Văn học chữ Hán với các thể loại văn học tiếp thu từ Trung Quốc đạt được những thành tựu lớn..
 • Văn học chữ Nôm mới bắt đầu xuất hiện
 • Dân tộc mới giành được độc lập, văn học ảnh hưởng trực tiếp dân tộc Hán.
 • Chiến thắng quân Nguyên- Mông.
 • Các tác giả, tác phẩm chính: Chiếu dời đô (Lí Công Uẩn), Vận nước (Đỗ Pháp Thuận), Sông núi nước Nam (Lí Thường Kiệt), Hịch tướng sĩ (Trần Quốc Tuấn), Phú sông Bạch Đằng (Trương Hán Siêu)…
Từ TK.XV đến hết TK.XVII Chủ nghĩa yêu nước mang âm hưởng ngợi ca, đến phản ánh và phê phán hiện thực
 • Văn học chữ Hán tiếp tục phát triển với nhiều thể loại phong phú.
 • Văn học chữ Nôm có sự Việt hóa các thể loại tiếp thu từ Trung Quốc, đồng thời có sự sáng tạo những thể loại văn học dân tộc.
 • Chiến thắng quân Minh
 • Chế độ phong kiến hưng thịnh đến đỉnh cao nhưng cũng có những dấu hiệu suy đổi.
 • Tác giả, tác phẩm: Nguyễn Trãi với Quân Trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo, Ức Trai thi tập, Quốc âm thi tập…; Hồng Đức quốc âm thi tập của Lê Thánh Tông và Hội Tao Đàn; Bạch Vân quốc ngữ thi tập của Nguyễn Bỉnh Khiêm, Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ…
Từ TK.XVIII đến nửa đầu TK. XIX Chủ nghĩa nhân đạo xuất hiện và phát triển tới đỉnh cao
 • Phát triển mạnh cả về văn xuôi lẫn văn vần, cả văn học chữ Hán lẫn văn học chữ Nôm.
 • Văn chương nghệ thuật là thành tựu chủ yếu.
 • Trịnh – Nguyễn phân tranh: Tây Sơn bị triều đại Quang Trung xuất hiện nhưng nhanh chóng sụp đổ. Nhà Nguyễn phục hồi. Nhân dân chịu cảnh chiến tranh liên miên.
 • Các tác giả, tác phẩm chính: Đặng Trần Côn với Chinh phụ ngâm khúc (Bản dịch Nôm của Đoàn Thị Điểm), Nguyễn Gia Thiều với Cung oán ngâm, thơ Hồ Xuân Hương, bà Huyện Thanh Quan, Hoàng Lê nhất thống chí của Ngô Gia Văn Phái, Nguyễn Du với thơ chữ Hán và kiệt tác Truyện Kiều, thơ Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát
Từ nửa cuối TK.XIX Chủ nghĩa yêu nước mang âm hưởng bi tráng; có tư tưởng cách tân đất nước
 • Văn học chữ quốc ngữ bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, văn học vẫn sáng tác theo thể loại và thi pháp truyền thống. Bên cạnh đó, văn học cũng đã có những đổi mới theo hướng hiện đại hóa.
 • Pháp xâm lược. Các phong trào khởi khĩa chống Pháp thất bại.
 • Các tác giả, tác phẩm: Nguyễn Đình Chiểu với , , Ngư tiêu y thuật vấn đáp… Nguyễn Khuyến nổi tiếng với chùm thơ mùa thu; Tú Xương với nhiều bài thơ hiện thực trào lộng….

Viết một bình luận