Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

1. Thế nào là hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ a. Khái niệm: Là hoạt động trao đổi thông tin của con người trong xã hội, được tiến hành chủ yếu bằng phương tiện ngôn ngữ (dạng nói hoặc dạng viết), nhằm thực hiện những mục đích về nhận thức, vê tình cảm, về … Đọc tiếpHoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Văn bản

1. Khái niệm, đặc điểm Khái niệm: Văn bản là sản phẩm của hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, gồm một hay nhiều câu, nhiều đoạn Đặc điểm: “Một cây làm chẳng nên nonBa cây chụm lại thành hòn núi cao”. ⇒ Nhận xét: ♦ Về nội dung: Văn bản có một chủ đề … Đọc tiếpVăn bản

Lập dàn ý bài văn tự sự

1. Hình thành ý tưởng, dự kiến cốt truyện Bài tập 1: (SGK trang 44) Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi a. Trong đoạn trích trên, nhà văn Nguyên Ngọc nói về điều gì? Nhà văn Nguyên Ngọc kể về quá trình suy nghĩ, chuẩn bị để sáng tác truyện ngắn Rừng Xà Nu b. Qua lời … Đọc tiếpLập dàn ý bài văn tự sự