Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX trang 5 Sách bài tập (SBT)…

Câu 1, 2, 3 trang 5 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 12 tập 1. 1. Những thành tựu nổi bật của văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 1975.. Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ … Đọc tiếpKhái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX trang 5 Sách bài tập (SBT)…

Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí trang 8 SBT Văn 12 tập 1: Câu 1, 2, 3 trang 8…

Câu 1, 2, 3 trang 8 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 12 tập 1. 1. Đề nào trong các đề làm văn sau đây thuộc loại nghị luận về một tư tưởng, đạo lí ?. Soạn bài Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí trang 8 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 12 … Đọc tiếpNghị luận về một tư tưởng, đạo lí trang 8 SBT Văn 12 tập 1: Câu 1, 2, 3 trang 8…

Soạn bài Tuyên ngôn Độc lập trang 11 Sách bài tập Văn 12 tập 1: Câu 1, 2, 3,4 trang 11…

Câu 1, 2, 3,4 trang 11 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 12 tập 1. 1. Theo anh (chị), tính cổ điển và tính hiện đại của bút pháp đã được thể hiện như thế nào trong thơ của Hồ Chí Minh ? Lấy dẫn chứng từ một vài bài thơ của Người.. Soạn bài … Đọc tiếpSoạn bài Tuyên ngôn Độc lập trang 11 Sách bài tập Văn 12 tập 1: Câu 1, 2, 3,4 trang 11…

Soạn bài Tây Tiến trang 61 Sách bài tập Văn 12 tập 1…

Giải câu 1, 2, 3,4,5 trang 61 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 12 tập 1. Soạn bài Tây Tiến trang 61 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 12 tập 1 1. Bài tập 1, trang 90, SGK. Bút pháp của Quang Dũng trong bài thơ là bút pháp hiện thực hay lãng mạn? Phân tích … Đọc tiếpSoạn bài Tây Tiến trang 61 Sách bài tập Văn 12 tập 1…

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trang 14 bài tập SBT Văn 12 tập 1: Câu 1, 2, 3,4,5,6…

Câu 1, 2, 3,4,5,6 trang 14 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 12 tập 1. Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trang 14 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 12 tập 1 – Câu 1, 2, 3,4,5,6 trang 14 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 12 tập 1 1. Bài tập … Đọc tiếpGiữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trang 14 bài tập SBT Văn 12 tập 1: Câu 1, 2, 3,4,5,6…

Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội trang 18 SBT Văn 12 tập 1: Câu 1, 2, 3,4,5,6,7…

Câu 1, 2, 3,4,5,6,7 trang 18 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 12 tập 1. 1. Phân tích đề, lập dàn ý chi tiết cho các đề văn sau. Soạn bài Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội trang 18 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 12 tập 1 – Câu 1, … Đọc tiếpViết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội trang 18 SBT Văn 12 tập 1: Câu 1, 2, 3,4,5,6,7…

Soạn bài Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc trang 29 SBT Văn 12 tập 1…

Giải câu 1, 2, 3 trang 29 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 12 tập 1. Soạn bài Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc trang 29 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 12 tập 1 – Giải câu 1, 2, 3 trang 29 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn … Đọc tiếpSoạn bài Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc trang 29 SBT Văn 12 tập 1…

Nghị luận về một hiện tượng đời sống trang 33 Sách bài tập (SBT) Văn 12 tập 1…

Giải câu 1, 2, 3,4,5 trang 33 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 12 tập 1. Soạn bài Nghị luận về một hiện tượng đời sống trang 33 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 12 tập 1 –   1. Trong hai đoạn trích sau, đọạn trích nào có thể coi là nghị luận về … Đọc tiếpNghị luận về một hiện tượng đời sống trang 33 Sách bài tập (SBT) Văn 12 tập 1…

Phong cách ngôn ngữ khoa học trang 45 SBT Văn 12 tập 1: Giải câu 1, 2, 3,4,5,6…

Giải câu 1, 2, 3,4,5,6 trang 45 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 12 tập 1. Soạn bài Phong cách ngôn ngữ khoa học trang 45 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 12 tập 1 1. Bài tập 1, trang 76, SGK. Bài Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm … Đọc tiếpPhong cách ngôn ngữ khoa học trang 45 SBT Văn 12 tập 1: Giải câu 1, 2, 3,4,5,6…

Viết bài làm văn số 2 : Nghị luận xã hội (bài làm ở nhà) trang 49 Sách bài tập Văn 12…

Giải câu 1, 2, 3 trang 49 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 12 tập 1. Soạn bài Viết bài làm văn số 2 : Nghị luận xã hội (bài làm ở nhà) trang 49 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 12 tập 1 Để có thể chủ động trong việc thực hiện các yêu … Đọc tiếpViết bài làm văn số 2 : Nghị luận xã hội (bài làm ở nhà) trang 49 Sách bài tập Văn 12…