Bài Tổng kết phần Văn (Tiếp theo) SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 117…

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 117 SBT Ngữ Văn 8 tập 2. Hãy chứng minh nhận xét : Trong văn bản Thuế máu, cảm hứng trào phúng không tách rời cảm hứng trữ tình.. Soạn bài Tổng kết phần Văn (Tiếp theo) SBT Ngữ Văn 8 tập 2 – Soạn bài Tổng kết … Đọc tiếpBài Tổng kết phần Văn (Tiếp theo) SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 117…

Bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 120…

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 120 SBT Ngữ Văn 8 tập 2. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi. Soạn bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) SBT Ngữ Văn 8 tập 2 – Soạn bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) 1. Bài tập 1, trang … Đọc tiếpBài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 120…

Bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm SBT Ngữ văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 123, 124…

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 123, 124 và câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 125, 126 SBT Ngữ văn 8 tập 2. Làm các bài tập theo hướng sau đây :. Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm SBT Ngữ … Đọc tiếpBài Kiểm tra tổng hợp cuối năm SBT Ngữ văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 123, 124…

Câu 1, 2 trang 128 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 8 tập 2: Trình bày trong khoảng 2 trang giấy những lí do tâm đắc liên…

Trình bày trong khoảng 2 trang giấy những lí do tâm đắc liên quan đến một văn bản học ở nước ngoài đã học ở lớp 8.. Câu 1, 2 trang 128 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 8 tập 2 – Soạn bài Tổng kết phần Văn (Tiếp theo) 1. Lập bảng thống kê … Đọc tiếpCâu 1, 2 trang 128 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 8 tập 2: Trình bày trong khoảng 2 trang giấy những lí do tâm đắc liên…

Bài Lựa chọn trật tự từ trong câu SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3 trang 88…

Giải câu 1, 2, 3 trang 88 SBT Ngữ Văn 8 tập 2. Chọn câu thích hợp điền vào đoạn văn sau . Soạn bài Lựa chọn trật tự từ trong câu SBT Ngữ Văn 8 tập 2 – Soạn bài Lựa chọn trật tự từ trong câu 1. Bài tập trang 112 -113, SGK. … Đọc tiếpBài Lựa chọn trật tự từ trong câu SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3 trang 88…

Soạn bài Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 89…

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 89 SBT Ngữ Văn 8 tập 2. Em phải viết một bài văn nghị luận để tham gia cuộc trao đổi về đề tài : Mọi người (trong gia đình, nhà trường, xã hội) đã sống vì em, vậy em cũng phải biết sống vì mọi người.. … Đọc tiếpSoạn bài Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 89…

Soạn bài Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục (Trích Trưởng giả học làm sang) SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3 trang 93…

Giải câu 1, 2, 3 trang 93 SBT Ngữ Văn 8 tập 2. Viết một bài bình luận ngắn về tài năng của Mô-li-e xung quanh chi tiết may áo ngược hoa.. Soạn bài Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục (Trích Trưởng giả học làm sang) SBT Ngữ Văn 8 tập 2 – Soạn bài Ông … Đọc tiếpSoạn bài Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục (Trích Trưởng giả học làm sang) SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3 trang 93…

Bài Lựa chọn trật tự từ trong câu (Luyện tập) SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 94…

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 94 SBT Ngữ Văn 8 tập 2. Sắp xếp các từ ngữ đã cho trong mỗi mục dưới đây thành một câu, điền những câu đó vào chỗ trống thích hợp . Soạn bài Lựa chọn trật tự từ trong câu (Luyện tập) SBT Ngữ … Đọc tiếpBài Lựa chọn trật tự từ trong câu (Luyện tập) SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 94…

Bài Luyện tập đưa yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 96…

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 96 SBT Ngữ Văn 8 tập 2. Giả sử em đã đưa yếu tố tự sự (hoặc miêu tả, hoặc cả tự sự và miêu tả) vào trong đoạn văn, em có được đưa thêm yếu tố biểu cảm vào trong đoạn văn ấy hay không ? Vì … Đọc tiếpBài Luyện tập đưa yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 96…

Bài Chương trình địa phương (phần Văn) SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 98…

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 98 SBT Ngữ Văn 8 tập 2. Chọn làm hai trong bốn bài tập sau . Soạn bài Chương trình địa phương (phần Văn) SBT Ngữ Văn 8 tập 2 – Soạn bài Chương trình địa phương (phần Văn) Chọn làm hai trong bốn bài tập sau : … Đọc tiếpBài Chương trình địa phương (phần Văn) SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 98…