Soạn bài Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

1. Tóm tắt nội dung bài Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng 2. Hướng dẫn luyện tập Bài tập 1: SGK trang 74 a. Trong câu thơ Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo (Nguyễn Khuyến), từ lá được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Hãy xác định nghĩa đó. Trong câu thơ Lá vàng trước gió khẽ … Đọc tiếpSoạn bài Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

Soạn bài Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

1. Tóm tắt nội dung bài học Những nội dung của văn học trong giai đoạn văn học trung đại Việt Nam Những đặc điểm, đặc trưng cơ bản của giai đoạn văn học Các tác phẩm tiêu biểu 2. Hướng dẫn học bài a. Nội dung Câu 1: Những biểu hiện của nội dung yêu … Đọc tiếpSoạn bài Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

Thao tác lập luận so sánh

1. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận so sánh (Ngữ liệu SGK trang 79) Câu 1: Xác định đối tượng được so sánh và đối tượng so sánh Đối tượng được so sánh: bài Văn Chiêu hồn Đối tượng so sánh: Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm khúc, Truyện Kiều Câu 2: Phân tích … Đọc tiếpThao tác lập luận so sánh

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám 1945

I. Đặc điểm cơ bản của VHVN từ đầu thế kỷ XX đến Cách mạng Tháng tám năm 1945 1. Văn học đổi mới theo hướng hiện đại hoá a. Tiền đề Pháp xâm lược, khai thác thuộc địa,… cho nên cơ cấu xã hội Việt Nam có những biến đổi sâu sắc. Văn hoá … Đọc tiếpKhái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám 1945

Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám 1945

1. Tóm tắt nội dung bài học Về nội dung: Ba đặc trưng cơ bản của giai đoạn văn hoc này: Đổi mới theo hướng hiện đại hóa Hình thành hai bộ phận với nhiều xu hướng văn học Phát triển hết sức nhanh chóng Thành tựu chủ yếu của giai đoạn văn học thời … Đọc tiếpSoạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám 1945

Soạn bài Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

1. Tóm tắt nội dung bài học Những kiến thức về thao tác lập luận phân tích và so sánh Nội dung và nghệ thuật các văn bản đã học Những lưu ý cần nhớ khi viết bài. 2. Hướng dẫn luyện tập Đề 1: So sánh tài sắc của Thúy Vân và Thúy Kiều được … Đọc tiếpSoạn bài Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học