Học văn

Trong môn Văn gồm các phần sau:

 

Phần 1: Bài học, trả lời câu hỏi sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12

***** Soạn Văn THPT ********

  1. Văn lớp 10
  2. Văn lớp 11
  3. Văn lớp 12

****** Soạn Văn THCS *******

  1. Văn lớp 6
  2. Văn lớp 7
  3. Văn lớp 8
  4. Văn lớp 9

*****Soạn Tiếng Việt Tiểu học********
Tiếng Việt lớp 5
Tiếng Việt lớp 4
Tiếng Việt lớp 3

 

Phần 2: tài liệu

Sưu tập tài liệu liên quan môn học trên internet để các bạn xem online và tải về file .doc và .pdf

Tài liệu Văn

 

 

Phần 3: Đề thi, đề kiểm tra

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Văn
Đề thi, kiểm tra Văn 12
—————————————

Viết một bình luận