Giới thiệu

Với phong trào ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy và học đã thôi thúc tôi xây dựng ra trang web này, trang web chia sẻ Soạn văn hay – Những bài văn hay từ  lớp 1 đến 12.
Mục tiêu: Cung cấp Soạn văn hay – Những bài văn hay trong sách giáo khoa phổ thông.
Nội dung:
Soanvanhay hay gồm có:

  • Soạn văn từ lớp 1 đến 12.
  • Những bài văn hay từ lớp 1 đến 12.

Trang web và hệ thống bài viết được xây dựng dựa trên mong muốn tốt đẹp là chia sẻ cho cộng đồng. Mọi bài viết được xem miễn phí.
Xin trân trọng giới thiệu!